Vò rượu, vò nước

Vò rượu, vò nước

Vò rượu, vò nước vừa là sản phẩm phong thủy, vừa để trưng bày, ngâm rượu, chứa nước hay sản phẩm khác.