Bao ủ ấm

Bao ủ ấm

Bao ủ ấm được làm bằng tre và vải gấm, vải nhung, dùng để ủ ấm tích trà, vối hay nấm uống trong ngày. Giữ được độ ấm lâu và ngon của trà. 

wait image