Quách tiểu men ngọc

Quách tiểu men ngọc

Quách tiểu men ngọc là màu men xanh ngọc gốm sứ Bát Tràng, nhiệt độ nung cao, không thấm nước, không mất màu, độ bền vĩnh cửu.

wait image