Bàn ghế gốm Bát Tràng

Bàn ghế gốm Bát Tràng

Bàn ghế gốm Bát Tràng được được vẽ những họa tiết trên Trống Đồng Đông Sơn, thể hiện nền văn minh của dân tộc Việt Nam ta từ ngàn đời nay. Sở hữu sản phẩm để lưu giữ giá trị văn hóa và tinh thần của người Việt.