Chính sách bảo mật thông tin

19/03/2024 4:21:04 PM | 91

Để đảm bảo thông tin cá nhân cảu khách hàng được đảm bảo, chúng tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật thông tin của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

1 -Mục đích và phạm vi thu thập thông tin,
Thông tin cá nhân đăng ký của khách hàng bao gồm :
-Tên khách hàng.
-Số điện thoại di động hoặc máy điện thoại bàn  
-Địa chỉ nhà ở.
-Địa chỉ email .
Các thông tin trên với mục đích xác nhận địa chỉ và số điện thoại chính xác để đảm bảo giao hàng đúng người có yêu cầu thực sự .

2- Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cảu khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi công ty CP gốm sứ Phú Vinh, không cung cấp ra bên ngoài, với các mục đích khác.
3- Thời gian lưu trữ thông tin
Thời gian lưu trữ thông tin của khách hàng đảm bảo trong thời gian đơn hàng có hiệu lực.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Thông tin khách hàng được lưu trữ cại cơ sở dữ liệu công ty tại địa chỉ lô K 15 KCN Bát Tràng -Xã Bát Tràng- Gia Lâm - Hà Nội 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Chúng tôi dựa trên thông tin đăng ký và khai báo của khách hàng để cập nhật vào cơ sở dữ liệu khách hàng.

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu có sai phạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt nam