Lọ lộc bình

Lọ lộc bình

Lọ lộc bình loại nhỏ dùng cho việc trang trí, bài trí ban thờ, cắm hoa giúp ban thờ nhà bạn thêm phần uy nghiêm. Ngoài ra lọ lộc bình còn tích tụ tài khí và lộc khí cho gia đình bạn. Lọ lộc bình cũng là vật phẩm để cung tiến Đình, Chùa.

wait image