Lọ lộc bình men chàm cổ

Lọ lộc bình men chàm cổ

Lọ lộc bình men chàm cổ là màu chàm rất cổ kính được truyền từ đời này sang đời khác của làng cổ Bát Tràng

wait image