Bát thả hoa

Bát thả hoa

Bát thả hoa dùng  để trang trí phong thủy, đặt trước bàn thờ thần tài...

wait image