Quách tiểu màu nâu tây

Quách tiểu màu nâu tây

Quách tiểu màu nâu tây gốm sứ Bát Tràng được nung ở nhiệt độ cao, bền màu, không thấm nước, độ bền vĩnh cửu.

wait image