Khay đựng mứt, bánh, kẹo 4 ngăn màu xanh lơ hình lá trầu không